Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter vid Alingsgård Vi vill kort informera om de personuppgifter som vi sparar om dig/er som kund. Genom din bokning/beställning av produkter blir du kund hos Alingsgård. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som du själv valt att lämna och information om din beställning. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen, information, marknadsförning av Alingsgård samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Alingsgård använder Personuppgifter för att:

  • Bearbeta dina bokningar och beställningar samt administrera Tjänsterna.
  • Kontakta dig via t.ex. e-post eller sms samt för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter sig till din bokning före, under och efter din vistelse,
  • Diagnostisera fel och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av Tjänsterna,
  • Individualisera kommunikationen med dig avseende våra Tjänster
  • Analysera statistik rörande våra Tjänster,
  • Marknadsföra tjänster och produkter.

Information om utskick: Alingsgård använder e-post och sms i vår kommunikation till dig som kund och kan komma att skicka ut information till dig inför och under din vistelse. Det kan t.ex. vara bokningsbekräftelse, viktig information inför din vistelse. Detta skickas till den e-post eller mobilnummer ni angivit vid bokning. Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för exempelvis marknadsföring via e-post eller sms. Dina uppgifter kan vidare delas till våra samarbetspartners för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Alingsgård.Alingsgård kan lämna ut Personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Alingsgård är skyldig att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Vid bokning via en bokningskanal eller resebyrå (OTA): När du bokar via en online resebyrå/bokningskanal, så som Boookings.com eller hotels.com (digital partner) lämnar du dina personuppgifter till dem. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy. När en bokning är genomförd genom en OTA skickar de vissa personuppgifter till hotellet för att bekräfta att bokningen är gjord. När du bokar genom en resebyrå lämnar du själv dina personuppgifter till resebyrån och samtycker till att resebyrån behandlar dessa i sin verksamhet. Resebyrån kan därför identifiera dig t.ex. med hjälp av ditt bokningsnummer. Vi ansvarar inte för respektive aktörers hantering av de personuppgifter du själv lämnat direkt till dessa. Lagring av personuppgifter: Alingsgård kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget, samt i ytterligare 6 månader för ovanstående syften. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden passerats kommer dina personuppgifter att raderas. Behandlingen av dina personuppgifter i Alingsgård kunddatabas sker med stöd av beställningsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig baserat på dina köp. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Alingsgård. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Alingsgård verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Kontaktinformation finner du under rubriken Kontakt. Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring, i marknadssyfte eller vidare till våra samarbetspartners, vänligen kontakta oss via e-post på info@alingsgård.se. Observera dock att även om samtycke återkallas kan Alingsgård med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom fullgörande av avtal. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagen.

Vad händer på Österlen

Här ser du lite av aktuella saker som sker på Österlen

Brand

Detta är olika evenemang, händelser, viktiga datum, mm som du har nytta av när du ska besöka oss på Österlen